Warranty and Returns

Garantivillkor


1. Alla varor som köps av www.rmparts.se kommer med tillverkarens garanti eller vår butiksgaranti.

2. Tillverkarens garantitid för varorna är annorlunda och kan vara upp till fem år. 

3. Information om tillverkarens garantiperiod för en viss produkt finns i produktbeskrivningen eller genom att kontakta en [email protected] kundkonsult. 

4. Rätten att ansöka är giltig om produkten endast användes under avsedda omständigheter. 

5. För andra juridiska personer än konsumenten garanteras endast tillverkarens garantitid. 

6. Observera att tillverkarens garantivillkor gäller om köparen kan tillhandahålla: 
6.1. bevis på köp (kvitto, fraktbrev); 
6.2. tillverkarens eller distributörens garantikort (om det ingår av tillverkaren eller distributören). 
6.3. Du kan hitta information om certifierade servicecentre för tillverkare genom att ringa tillverkarens eller distributörens garantikort, ringa tillverkarens representant eller återförsäljaren som heter på produktförpackningen, eller genom att ringa +371 20272045, eller skriva till: [email protected]

8. Tillverkarens garanti täcker inte skador orsakade av köparens eller användarens fel och är: 
8.1. produkten har skador av garantitätningar, på serienummer; 
8.2. produkten har inte använts för sitt avsedda syfte och har inte använts i enlighet med bruksanvisningen för produkten; 
8.3. repade, trasiga strukturer, knäckt skärm, hällt vatten på oavsiktliga platser, god skötsel av fel produkt om det finns några främmande föremål i produkten, insekter tillåts inuti produkterna (elektronik, belysning och andra varor) eller andra spår av varorna drift; 
8.4. om skadorna beror på matningsspänningen, andra tekniska enheter som påverkas av den köpta produkten eller andra standarder som ställts in av tillverkaren, på grund av snabba temperaturfluktuationer samt andra hushålls- och externa faktorer som sot, rök, damm, fuktighet, chocker, repor; 
8.5. om produkten visar tecken på okvalificerad reparation; 
8.6. vid naturligt slitage av elementen. 
8.7. om produkten använder icke-standardiserade strömförsörjning, tillbehör och reservdelar samt råvaror (som smörjmedel eller fästelement, färg etc.) som inte har certifierats av tillverkaren för användning med den angivna produkten och som har orsakat skador på produkten; 
8.8. om produkten har använts av köparen för produktion eller professionella ändamål (såvida inte produkten är avsedd för sådana ändamål); 
8.9. garantin gäller inte vid skador på grund av felaktig transport av föremålet. 

9. Vid defekta varor har köparen följande alternativ: 
9.1. gå till servicecentret som anges på tillverkarens eller distributörens garantikupong (med köpbevis och garantikupong) - rekommenderas som det snabbaste sättet att reparera artikeln; 
9.2. söka hjälp genom att kontakta vår kundtjänstspecialist, som kommer att leda dig genom det bästa, snabbaste sättet att lösa ditt problem. 

10. I händelse av att garantitjänsten är ogiltig och köparen vägrar att betala för reparationen, ska köparen bära kostnaden för diagnostik och köparen får en slutsats av Service Center om skador. Om köparen samtycker till en avgift för reparationen köparen täcks inte kostnaderna för diagnostik. 

11. Klagomål och förfaranden utanför domstol.
Klagomål om tillgänglighet eller kvalitet på varor ska lämnas in elektroniskt genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriftligen. Klagomål kommer att behandlas inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av klagomålet genom att skicka ett svar till den kontaktadress som anges i klagomålet.
Om klagomålet visar sig vara ogrundat och du inte samtycker till att anspråket förklaras ogrundat har du rätten att använda de alternativa tvistlösningsmöjligheter som lagen tillhandahåller genom att lämna in en skriftlig ansökan till säljaren av varorna för tvistlösning utanför domstolen, med uppgift om:
- namn, kontaktinformation;
- dagen för ansökan;
- tvistens art, påståenden och deras motivering.

Information om tvistlösning utanför domstol:
- Information om tvistlösningsprocessen:  www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Information om databasen för lösning av tvister om konsumenttvist: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Information om tvistlösning online (SIT): I händelse av problem med ett objekt som köps online kan kunden använda SIT-plattformen för att lämna in ett klagomål till ett oberoende organ för tvistlösning. Länkar till SIT-plattformen: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV 


Bestämmelser om utövande av ångerrätten


I. Ångerrätt:


1.
 Du har rätt att dra tillbaka från detta avtal inom 14 (fjorton) dagar utan att ange någon anledning.

2. Utnyttjandet av ångerrätten upphör att gälla efter 14 dagar från det datum då du förvärvat eller av innehavet av varorna av en annan part än transportören och som anges av dig.

3. Du måste informera oss SIA "MR Group” för att utöva din ångerrätt, adress: Ūnijas iela 11A, Riga, LV-1039, telefonnummer: +371 20272045, e-postadress: [email protected]  om beslutet att avstå från detta.

4. Det räcker för dig att skicka ett meddelande om utövandet av din ångerrätt innan ångerrätten löper ut för att ångerrätten ska respekteras.


II.
 Konsekvenser av vägran:


5.
 Om du avbryter detta avtal, kommer vi att ersätta dig för alla betalningar du får, inklusive fraktkostnader (med undantag för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av ditt val av en leveransmetod annan än den billigaste standardleveransmetoden vi erbjuder), senast 14 dagar från och med det datum då vi meddelades om ditt beslut att dra tillbaka från detta avtal. I varje fall debiteras du inte för någon sådan återbetalning.

6. Du måste returnera varorna till oss på leveransadressen till Unijas iela 11A, Riga, LV-1039, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 20 dagar efter det att du meddelar oss om ditt beslut att återkalla detta avtal. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna till kundcentret på 11A Unijas Street, Riga, innan 20-dagarsfristen har löpt ut. Observera att MR Group Ltd. vid tidpunkten för godkännandet av de varor som skickas med Express Mail har rätt att registrera eventuella synskador på varorna såväl som innehållet i paketet. I de fall då varor skickas till SIA "MR Group" kundcenter med postbrev, SIA "MR Group" kommer att upptäcka skador på produkten eller felanpassning av produkten vid tidpunkten för mottagandet, kommer du att informeras och en kopia av uttalandet kommer att skickas till dig.

7. Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

8. Du är ensam ansvarig för det minskade värdet på varorna om varorna används för andra syften än för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 

9. Under ångerrättens giltighetstid har du rätt att använda produkten i den utsträckning som krävs för att verifiera produktens art, egenskaper och prestanda. (lika mycket som du skulle göra innan du köper ett objekt i en vanlig butik, till exempel ser bärbara datorer på datorns utseende, storlek, men utan någon manipulation, inklusive att aktivera ett förinstallerat operativsystem på din dator. Genom att utöva ångerrätten är du ansvarig för all användning av produkten som ligger utanför omfattningen av dess undersökning för produktens art, egenskaper och prestanda. Du är ansvarig för all användning av produkten under din ångerrätt som är i strid med principen om god tro och för produktens värde, kvalitet och säkerhet.

SIA ”MR Group” ber konsumenter använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att testa produktens karaktär, egenskaper och prestanda, till exempel att använda produkten så mycket som möjligt innan de köper produkten i en vanlig butik, t.ex. bärbara datorer , men vänligen inte manipulera - slita inte skyddsfilmer, slita inte förpackningen, använd inte produkten på ditt fordon.

10. Du ansvarar för att bibehålla produktens kvalitet och säkerhet under utövandet av din ångerrätt.

11. Med undantag för vad som anges i klausul 12 i dessa villkor kan du utöva din ångerrätt och ensidigt häva ditt kontrakt inom 14 dagar, med förbehåll för:

11.1. kostnader för leverans av andra varor än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av SIA "MR Group";

11.2. de direkta kostnaderna för att returnera föremålet, utom när SIA ”MR Group” har gått med på att bära dessa kostnader eller inte har informerat dig om att du måste betala kostnaderna;

11.3. försämring av varan, om varan har använts för andra syften än för att fastställa beskaffenheten, egenskaperna och prestandan hos varan, vilket framgår av diagnostik utförd av en auktoriserad tjänsteleverantör av varan. Du ansvarar inte för något minskat värde på varorna om SIA ”MR Group” inte har informerat dig om din ångerrätt i enlighet med lagar och förordningar som reglerar konsumentskydd;

     IIIKonsumenten får inte utöva ångerrätten:


12.
 I de fall som anges i punkt 22 i regeringsförordningen nr 255 av den 20 maj 2014, bestämmelser om distansavtal, inklusive:

  • varans pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden utanför säljarens kontroll och som kan uppstå under ångerrättens löptid;
  • varorna tillverkas på konsumentens begäran eller är tydligt personifierade;
  • varorna är förgängliga eller snart kommer att löpa ut;
  • konsumenten har öppnat en förpackning för en produkt som inte kan returneras av hälso- och hygienskäl;
  • på grund av dess egenskaper kommer produkten att blandas permanent med andra saker efter leveransen;

13. Kopior av försäljningsavtalet lagras inte av rmparts.se.

14. För att korrigera skrivfel under beställningen, vänligen kontakta oss via e-post: [email protected]

15. Du kan fylla i ansökningsformuläret på svenska eller på engelska.

16. Bilderna på varorna som visas i webbutiken www.rmparts.se kan skilja sig något från de erbjudna varorna. För att klargöra eller förtydliga produktens art eller för att eliminera förvirring angående beställningen, vänligen kontakta www.rmparts.se via e-post: [email protected], tel. +371 20272045, för att undvika eventuella förvirring.

17. SIA "MR Group" informerar om att i fall av förlust av returvärde för de återlämnade varorna kommer den att ansöka om domstol för att begära skadestånd som orsakats av konsumentens handlingar.

18.
 Klagomål om tillgänglighet eller kvalitet på varor ska lämnas in elektroniskt genom att skicka ett e-postmeddelande till e-post [email protected]

Klagomål kommer att behandlas inom 30 dagar efter mottagandet av klagomålet genom att skicka ett svar till den kontaktadress som anges i klagomålet.