Terms & Conditions

Användarvillkor

Beställning kan göras:

1) i webbutik: ww.rmparts.se

Beställning accepteras för behandling från måndag till fredag från kl 08.00 till 18.00 Under helgen kommer beställning att placeras i kö till måndag.

Produkten kan beställas inom den tidsgräns som anges i katalogen eller medan den finns i lager. Om emellertid någon artikel är slut, kommer vi att försöka ersätta den med en motsvarande, eller vi kommer att meddela dig privat och ge tillbaka dina pengar.

RMPARTS.se kontaktinformation: Unijas iela 11a, Riga, LV-1039, Latvija, tel. nummer: +371 29878784, e-post: [email protected]

Läs dessa användarvillkor noggrant  ww.rmparts.se innan du använder webbplatsen och onlinebutiken.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1.1.  I enlighet med dessa villkor säljer rmparts.se varor som visas på ww.rmparts.se webbutik (hädanefter - ”onlinebutik”) såväl bildelar som distribueras över hela världen över kataloger (katalogen).  Köparen köper och accepterar varorna i enlighet med det sortiment som han eller hon anger på beställningen som placerats på webbplatsen eller i katalogen (nedan - beställningen). Ägandet av varorna ska övergå till köparen från och med dagen av full betalning och mottagande av inköpspriset för varorna.

 

1.2.  SIA "MR Group", registreringsnummer 40203204244, juridisk adress: Unijas iela 11a, Riga, LV-1039, Latvija, tel. nummer: +371 29878784 ("Säljaren"), tillhandahåller det tillgängliga innehållet på rmparts.se, såväl som den tryckta katalogen, och tillhandahåller tjänster i enlighet med dessa villkor.

 

1.3.  Genom att göra ett köp via onlinebutiken eller genom en katalog och acceptera dessa villkor bekräftar köparen att han är en kapabel person och har tillhandahållit de uppgifter som krävs för kontraktet ska kunna fullgöras. Om köparen är en firma ska den hanteras av en behörig auktoriserad person. Köparen bekräftar att han/hon kommer att använda webbutiken i enlighet med lagstadgade föreskrifter endast på ett godkänt sätt. I händelse av brott mot dessa villkor och bestämmelser har SIA ”MR Group” rätt att säga upp köpeavtalet omedelbart och/eller förbjuda köparen att använda webbutiken.

 

1.4.  Om köparen beställer och köper varorna som erbjuds i onlinebutiken eller i katalogen och använder andra tjänster från SIA "MR Group", ska köparen anses ha läst och godkänns utan förbehåll de allmänna villkoren och distansavtalet.

 

1.5.  Distansavtalet (nedan kallat avtalet) ingås mellan säljaren och köparen, som gör beställningen och gör köp i onlinebutiken eller genom den tryckta katalogen. Kontraktet träder i kraft när köparen har gjort beställningen via distanskommunikation och har mottagit en bekräftelse från säljaren av beställningen via e-post eller telefon. En beställning och ett bevis ska anses ha mottagits när de är tillgängliga för den person till vilken de riktas. Kontraktet ska förbli i kraft tills det är slutfört, dvs. tills beställningen levereras. Avtalet gäller för alla beställningar och inköp som görs via onlinebutiken eller via det tryckta katalogbeställningsformuläret.

 

1.6.  Säljaren förvarar inga kontrakt för varor och tjänster som köpts i onlinebutiken eller i den tryckta katalogen, som är tillgängliga för köparen före varje köp.

1.7.  Säljaren förbehåller sig rätten att ändra och komplettera villkoren ensidigt utan föregående meddelande genom att publicera dem på rmparts.se-sektionen på webbplatsen. Köparen ska omfattas av de villkor som gäller vid beställning av varor och tjänster. Innan varje köp görs är köparen skyldig att bekanta sig med www.rmparts.se Villkoren och köparen har möjlighet att spara dem på ett hållbart medium eller skriva ut dem.

 

2. PRIS AV VAROR

 

2.1.  I nätbutiken är alla priser i SEK inklusive mervärdesskatt i den mängd som anges i lagen (21%). De erbjudna priserna gäller vid beställningsmoment. Genom att bekräfta beställningen enligt beställningsformuläret samtycker köparen till att betala priset för den giltiga produkten.

 

2.2.  Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ensidigt ändra priserna på varorna, att fastställa ett specialpris för varorna och tjänsterna. Varor och tjänster säljs till priser giltiga vid beställning av varor och tjänster och publiceras i onlinebutiken eller i den tryckta katalogen. Om av tekniska skäl är otillräckliga eller felaktiga produktpriser publicerade på Internet, ska säljaren informera köparen om att av tekniska skäl beställningen kan inte genomföras inom rimlig tid.

 

3. SORTIMENT

 

3.1.  Köparen kan köpa varorna som visas i nätbutiken. Varor är tillgängliga att köpa online eller inom den tryckta katalogperioden och finns tillgängliga på MR Group eller i ett leverantörslager.

 

3.2.  Om köparen har gjort en beställning och varan är slut i lager men av tekniska skäl är det inte möjligt att ta bort det snabbt, informerar SIA "MR Group" köparen via telefon eller skriftligt att kontraktet inte kan utföras eller erbjuder analoga varor med köparens samtycke. SIA ”MR Group” ska inte täcka några förluster som kan uppstå om köparen gör en beställning på en vara som inte längre finns i lager och har informerat köparen om detta inom 14 kalenderdagar.

 

3.3.  Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ensidig produktändring och ändra produktspecifikationer. Produktbeskrivning och information från tillverkare används.

 

4. ATT PLACERA BESTÄLLNING

 

4.1.  Du kan placera din beställning i online-butiken SIA "MR Group" till följande länk: ww.rmparts.se. Bara registrerade köpare kan göra beställning. Du kan använda produktsökaren eller menyn Butikskategori för att hitta den produkt du vill ha. När objektet och dess antal har valts, klicka på "Köp" knappen för att gå till "Kundvagnen" och tryck på "Beställ" knappen.

4.2.   I nästa steg ser du information om den valda artikeln och priset på artikeln. Tryck sedan på knappen "Bekräfta beställning" där köparen ska välja önskad betalnings- och leveransmetod.

4.3.  Du kan betala för ditt köp med någon av följande betalningsmetoder: bankkort, PayPal, klarinett, online bankbetalning eller förbetald kortbetalning.

4.4.  I nästa steg kan köparen välja metod för leverans eller mottagande av varorna. För mer information om frakt se: Leverans.

4.5.  Mängden information du anger beror på betalnings- eller leveransmetod du väljer. Genom att klicka på knappen "Fortsätt" ser du en beställningöversikt med det totala betalningsbeloppet. I detta steg kan köparen korrigera informationen efter behov.

4.6.  Genom att klicka på knappen "Bekräfta beställning" godkänner köparen att köpa den valda produkten och åtar sig att betala för det föremål och leveranspris som anges där.

4.7.  Vid beställning via telefon eller e-post måste köparen tydligt ange produktkoden och produktens fulla namn, samt all personlig leveransinformation och kontaktinformation som krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras. SIA "MR Group” kan ensidigt vägra en beställning för behandling och uppsägning av avtalet om köparen har lämnat ofullständig information om den valda artikeln eller köparens data som krävs för avtalet. OBS: Beställningar som görs via telefon eller e-post kan inte betalas med kreditkort online eller via Internetbanking.

4.9.  När du gör en beställning i onlinebutiken ww.rmparts.se eller genom katalogen åtar sig köparen att betala för beställda varor och den tillhandahållna tjänsten.

4.10.  Förskottsbetalning kan krävas för vissa artiklar. SIA "MR Group” kommer att kontakta köparen personligen.

4.11. Genom att göra en beställning bekräftar köparen att han/hon har läst köpvillkoren för SIA ”MR Group”.

4.12. Om köparen har lämnat sitt e-postmeddelande för kommunikation som krävs för att ingå i distansavtalet, kommer köparen att få en orderbekräftelse till det e-postmeddelande som anges efter beställningen. Köparen är skyldig att verifiera den information och information som anges i beställningen. I händelse av avvikelse mellan informationen och/eller uppgifterna informerar köparen säljaren genom att använda SIA "MR Group” kundtjänst e-postadress: [email protected] eller genom att ringa följande kundtjänstnummer: +371 29878784. Köparen måste tydligt identifiera sig själv för att göra ändringar i beställningen. Beställningen och kvittensbeviset kan lagras av köparen på ett hållbart medium eller tryckt.

 

5. MOTTAGNING (LEVERANS) AV VAROR

5.1.  Leveransen av varorna till köparen sker på det sätt som köparen har valt. För mer information om möjliga leveransmetoder och avgifter, se avsnittet Frakt

5.2.  Leveransen av varorna ska ske enligt det pris som anges i beställningen och till det pris som anges i beställningen

5.3.  Leverans/mottagande av varor kan begränsas beroende på varans storlek och vikt. Information om leverans och mottagande av varor finns separat för varje artikel i onlinebutiken eller katalogen.

5.4.  I vissa fall, när flera objekt beställs i en beställning, kan vissa artiklar skickas separat. Information om detta finns tillgängligt på det specifika objektet på webbplatsen eller i den tryckta katalogen, eller efter att beställningen kommer in, kundtjänstcentret kommer att kontakta köparen och informera de om att de beställda artiklarna kommer att skickas i separata leveranser.

5.5.  Köparen är skyldig att nås via det e-postmeddelande och/eller mobilnummer som anges i beställningen för att komma i överens med leverantören (kurir) om leveransinformation (tid, plats) och andra frågor för att fullgöra beställningen.

5.6.   Innan köparen mottar artikeln måste köparen presentera ett personligt identifieringsdokument - pass eller ID-kort, samt ordernummer eller orderbekräftelse. Varorna ska endast utfärdas till köparen vars uppgifter anges i respektive ordning. Om köparen inte visar ordernumret eller orderbekräftelsen eller identitetsdokumentet har säljarens/leveransservice kurir rätten att inte lämna varorna.

5.7.  Vid mottagandet av föremålet är köparen skyldig att visuellt bedöma den yttre förpackningen av varorna i närvaro av kurir, oavsett om förpackningen eller varorna är synliga, eller är inte synliga på förpackningen eller varan synfel. Om fel upptäcks har köparen rätt att vägra ta emot produkten och att omedelbart informera säljaren så att den defekta produkten kan bytas ut så snart som möjligt.

5.8. Leveransen av varorna till köparen ska ske i enlighet med ett kvitto och/eller leveransbrev undertecknat av köparen. Beställningen ska anses ha utförts vid mottagandet av varorna och undertecknandet av nämnda handlingar. Om köparen har valt att leverera varorna till önskad adress ska beställningen anses vara uppfylld med leveransen av varorna, vilket framgår av köparens underskrift på buddokumentet eller i en anordning speciellt designad för detta ändamål.

5.9. SIA ”MR Group” är inte ansvarigt och kommer inte att kompensera köparen för eventuella förluster om det planerade leveransdatumet försenas.  Om det planerade leveransdatumet försenas och köparen inte längre vill vänta på leveransen, ska köparen ha rätt att ensidigt dra sig ur avtalet genom att meddela säljaren om detta. I detta fall har köparen inte rätt att kräva någon ersättning från säljaren. Normal leveranstid ska anses vara högst 30 kalenderdagar, såvida inte säljaren och köparen separat har avtalat om andra leveransvillkor.

 

6. ANVÄNDNING OCH KVALITET AV VAROR

6.1.  Köparen är skyldig att läsa bruksanvisningen noggrant innan produkten används och att använda produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner och med produktens egenskaper och dess avsedda användning.

6.2.  Representationen av produkten i onlinebutiken och i den tryckta katalogen är endast avsedd för information och kan variera i sin karaktär. SIA ”MR Group” garanterar inte att varorna kommer att uppfylla köparens önskemål eller användningsändamål.

6.3.  Krav på varornas överensstämmelse med villkoren i avtalet ska regleras i enlighet med bestämmelserna i lagen om konsumentskydd.

6.4.  SIA ”MR Group” ansvarar inte för några fel som uppstår till följd av felaktig användning, transport och/eller lagring eller för normalt slitage av produkten under dess livslängd. Varorna ska serveras under garantiperioden och därefter i enlighet med garantin som tillhandahålls av tillverkarna och dessa villkor på de servicecentre som är godkända av tillverkaren av varorna och anges i den medföljande dokumentationen för varorna. Produktgaranti och servicevillkor efter garanti finns på ww.rmparts.se under "Garanti och ångerrätt”.

 

7. PARTERNAS FÖRPLIKTELSER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

 

7.1.  Köparen, som betraktas som en konsument i enlighet med föreskrifter (fysisk person), har rätt att vägra att köpa produkten på distans i enlighet med lagstiftningsföreskrifter inom 14 dagar efter leveransen av produkten. Vid utövande av ångerrätten är köparen skyldig att returnera varorna som köpts via online-butiken eller katalogen till säljaren SIA "MR Group". Köparen är skyldig att betala för leverans av varor till SIA "MR Group" i enlighet med lagar och regler. Det är köparens ansvar att bekanta sig med avyttringsrätten ww.rmparts.se på webbutikens webbplats under "Garanti och ansvarsfriskrivning”.

 

7.2.  Den juridiska enheten (firman) ska inte betraktas som en konsument i den mening som avses i konsumentlagen och de juridiska personerna har inte rätt till ångerrätt.

 

7.3.  Köparen samtycker till behandlingen av hans/hennes personuppgifter som tillhandahålls under registrering, beställning och/eller erhållits genom användning av onlinebutiken för att utföra beställningen (kontrakt), inklusive leverans till tredje part för leverans, betalningsbehandling och för att verifiera kreditvärdigheten och uppfylla betalningsskyldigheten. SIA "MR Group" har rätt att överföra skuldens eventuella skuld till tredje part för inköp i syfte att återkräva skuld, vilket inkluderar rätten att använda köparens personuppgifter för att upprätta köparens kredithistoria.

 

7.4.  Webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar köparen att använda cookies för prestanda/analytiska syften

 

7.5.  Säljaren accepterar inget ansvar för utgifter eller förluster som kan uppstå till följd av användningen av informationen från SIA "MR Group" eller på grund av att webbplatsen eller onlinebutiken rmparts.se är otillgänglig av någon anledning eller att rmparts.se har störts eller avslutats. Detta påverkar inte köparens rättigheter enligt konsumentlagen. I händelse av att produkten eller tjänsten som erbjuds av rmparts.se inte är tillgänglig har köparen rätt att säga upp avtalet ensidigt. I detta fall ska säljaren ersätta köparen för alla belopp som betalats enligt avtalet.

 

7.6.  Köparen tar på sig all risk och ansvar för köp som görs via rmparts.se online-butiken eller genom katalogen, inklusive mottagande (acceptans) av produkten. Vid leverans av produkten till köparen ska risken för förluster eller skada på produkten övergå till köparen så snart köparen eller hans representant har förvärvat produkten, förutom vad som föreskrivs i lagstadgade föreskrifter.

 

7.7.  Säljaren ska inte hållas ansvarig för förseningar, felaktigheter eller annan standard som uppstår till följd av omständigheter och hinder som ligger utanför Säljarens rimliga kontroll som inte rimligen kunde ha förutsetts, inklusive, men inte begränsat till, strejker, regeringsbeslut, nationella nödsituationer, miljömässiga eller klimatiska avvikelser, störningar på Internet och kommunikationsutrustning, datorhårdvara och programvarufel.

 

7.8.  Genom att besöka, registrera och/eller göra beställningar i onlinebutiken godkänner köparen dessa villkor, inklusive de till vilka referenser publiceras här. Alla nya tjänster och funktioner i webbshoppen omfattas av dessa villkor. SIA ”MR Group” har rätt att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera på denna webbplats och köparen är skyldig att granska villkoren innan han använder, registrerar och/eller gör en beställning i onlinebutiken. Din användning av webbshoppen, registrering och/eller beställning efter publicering av ändringar av villkoren utgör köparens samtycke till dessa ändringar.

 

7.9.  Säljaren påtar sig ingen risk eller ansvar om köparen inte eller delvis är bekant med villkoren och sekretesspolicyn.