Privacy Policy

Chef och dess kontaktinformation

Personuppgiftskontroller: SIA "MR Group", registreringsnummer 40203204244, Juridisk adress: Unijas iela 11a, Riga, LV-1039.

Våra kontaktuppgifter för behandling av personuppgifter är: [email protected] Du kan ställa frågor om behandling av dina personuppgifter med hjälp av denna kontaktinformation eller genom att kontakta oss i vår juridiska adress. 

Genom att använda vår onlinebutik och köpa varor, samtycker du till bearbetning och lagring av dina personuppgifter.

SIA "MR Group" (nedan "vi", "oss", "oss", "vår") åtar sig att bara behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår kommersiella verksamhet, för att uppfylla lagstadgade krav och avtalsförpliktelser och för att skydda legitima intressen. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning och andra lagar som reglerar behandling och skydd av personuppgifter.

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter, vilket säkerställer att dina personuppgifter skyddas från oavsiktligt avslöjande, ändring eller annan olaglig behandling.

Syften med behandling av personuppgifter

För att bearbeta din registrering i vår onlinebutik, ge dig tillgång till attraktiva kampanjer och tjänster samt andra fördelar och privilegier, behandlar vi ditt namn, telefonnummer och e-post.

Vi identifierar ditt namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress och faktureringsinformation för att identifiera dig som köpare och mottagare, för att fakturera, för att säkra leveransen av varorna och för att uppfylla andra skyldigheter enligt detta avtal.

Vi behandlar ditt fulla namn och din e-post för att skicka affärs- och administrativ kommunikation, till exempel en bekräftelse på din registrering eller köp, en köppåminnelse eller leveransinformation.

För att ge dig svar på dina frågor genom att direkt kontakta vår personal telefoniskt eller elektroniskt via kommunikationsavsnittet på vår webbplats, behandlar vi den personliga information som du tillhandahåller frivilligt - namn, telefonnummer och e-postadress samt annan information du ger. Dina personuppgifter kommer endast att användas för att kontakta dig och svara på dina frågor, kommentarer eller förslag.

För att kontrollera kvaliteten på kundservicen, för att organisera uppfyllandet av de avtalsmässiga förpliktelserna för tjänsten och för att säkerställa beställningen av produkten via telefon kan ett telefonsamtal registreras. Register över konversationer behålls i högst tre månader, såvida inte brottsbekämpande myndigheter begär det eller om brott har hittats. Denna tjänst tillhandahålls av teletjänstleverantören som vi har ett samarbetsavtal med.

För att skicka reklammaterial, rabatter eller andra specialerbjudanden baserade på dina intressen, behandlar vi ditt fulla namn, e-postadress och telefonnummer. Du kan välja bort att ta emot sådan kommunikation när som helst genom att använda det automatiska borttagningsalternativet i din e-post genom att ändra inställningarna på din profil och skicka en begäran om att stoppa kommunikationen till [email protected]

För att delta i lotterier och tävlingar för varor och tjänster behandlar vi ditt namn, e-post och telefonnummer. Genom att uttrycka ditt intresse för lotterier och tävlingar samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter.

Påminnelse om att slutföra ditt köp

Observera att vi skickar ett e-postmeddelande med teknisk support inom 72 timmar efter det att du har gjort ditt köp i vår onlinebutik. Detta är för att se till att du inte upplever några tekniska problem vid köpstillfället och för att avbryta din produktbokning.

Lagringstid för personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppnå syftet med sådan behandling, såvida inte ytterligare lagring krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Om behandlingen är baserad på ditt samtycke kommer informationen att behandlas så länge ditt samtycke är giltigt och inte har återkallats.

Överföring av personuppgifter

Vi kan dela din personliga information med företag och banker som tillhandahåller kassaflöde och betalningar.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig kan vi överföra dina personuppgifter till partners, datakontrollanter som utför den nödvändiga databehandlingen för våra räkning, såsom IT-infrastrukturutvecklare och underhållare, marknadsföringsbyråer, leasingföretag, budtjänster etc. Dessa företag är enligt lag och vårt samarbetsavtal skyldiga att skydda och behandla dina personuppgifter endast för de syften som vi har angett.

På begäran kan vi överföra dina personuppgifter till statliga och brottsbekämpande myndigheter för att försvara våra juridiska intressen i att sammanställa, lämna in och försvara juridiska krav, om det behövs.

Plats för behandling av personuppgifter

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter i EU/EES och dina personuppgifter överförs inte eller behandlas i ett land utanför EU/EES, förutom när vi behandlar personuppgifter via cookies.

Barn

Vi tillhandahåller inte tjänster till minderåriga. I händelse av att vi får veta att vi har fått och behandlat minderåriga personuppgifter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att ta bort den personliga informationen.

Dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter

Du har rätt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och lagstiftningen i Sverige och Republiken Lettland:

1)     få åtkomst till dina personuppgifter och få information om deras behandling;

2)     begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter eller korrigera dem själv genom att logga in på din profil;

3)     ta bort din personliga information ("bli glömd"), såvida vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dina uppgifter;

4)     återkalla förhandstillstånd till databehandling;

5)     begränsa behandlingen av dina uppgifter - rätten att begära att vi tillfälligt upphör att behandla alla dina personuppgifter;

6)     begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan controller (dataportabilitet);

7)     kontakta Datatillståndet.

 Du kan ansöka om dina rättigheter genom att fylla i formuläret som vi skickar till dig via e-post [email protected], förse dig med ett identitetsbevis (pass eller ID-kort) eller genom att skicka din begäran elektroniskt med en säker elektronisk signatur.

Vi kan göra ändringar i vår integritetspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Ändringarna träder i kraft efter att de har publicerats på webbplatsen. Du ansvarar för att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att se till att du är medveten om ändringarna.

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 20 maj 2019.